TransAnders is een lotgenotencontactgroep van de Patiëntenorganisatie Transvisie voor mensen die ‘er tussen in’ zitten. Maandelijks is er een bijeenkomst in Amsterdam. Over enkele maanden zal er overigens een verhuizing gaan plaatsvinden naar een locatie in het midden van het land. Behalve transseksuele mensen die duidelijk ervaren dat ze in het verkeerde lichaam zitten, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderdysfoor voelen, maar niet dusdanig dat ze een geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich allemaal noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, nonbinair, genderfluid, androgyn, pangender, ….. Ook deze mensen ervaren hun genderdysforie vaak als een intens storende omstandigheid die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke identiteit ervaart in een samenleving die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes man en vrouw? Voor sommige mensen, die onze gespreksgroep zouden willen bezoeken, is de reis echter lang. Daarom overwegen we om ook bijeenkomsten in Groningen te gaan houden. Dan is er voor mensen in het noorden van het land in ieder geval dichterbij lotgenotencontact mogelijk. Graag willen we eerst weten of er hier werkelijk behoefte aan is. Daarom horen we dat graag van je. Een reactie kan je sturen naar het E-mailadres: transanders@transvisie.nl. Meer informatie staat op de betreffende pagina van de website van de Patiëntenorganisatie Transvisie. Daar staan ook de thema’s die tijdens de bijeenkomsten besproken zijn. http://www.transvisie.nl/transvisie.nl/index.php/transanders. __