Tel Aviv, 13 juni 2018.

Het is deze week 25 jaar geleden, dat discriminatie van homoseksuelen in het Israëlische leger (en dus de samenleving) werd afgeschaft.

Op 18 juni 1993 neemt het Israëlische leger een nieuwe wet aan, die begint met de woorden: “het Israëlische leger (IDF) discrimineert niet tegen homoseksuelen bij de rekrutering, opleiding en promoties van Israëlische soldaten”. 

Deze omslag was het gevolg van de openlijke houding van prof dr. Uzi Even. Hij was als de eerste openlijke homo verkozen in het Israëlische parlement (de Knesset). Hij verklaarde daar dat hij door de IDF was ontslagen, zijn vertrouwensverklaring was ingetrokken (zogenaamd omdat hij als homoseksueel een gevaar voor de veiligheid van Israël zou zijn) en dat hij in een lagere administratieve positie was geplaatst. Dit verhaal bracht een golf aan publiciteit teweeg. De oud-premier Izak Rabin benoemde een commissie en drie maanden later werd de nieuwe wet ingevoerd. 

Prof Uzi Even heeft nog meer bereikt voor de emancipatie van de Israëlische lhbt gemeenschap. Zo trouwt hij met zijn man (dr. Amit Kama) in Canada en bereiken zij dat hun huwelijk wordt erkend in Israel. Daarna procederen zij net zo lang totdat zij samen een pleegzoon kunnen adopteren. Deze pleegzoon is ook homo. 

Bron: BBC.com; Vertaling: MT. Foto: het gezin Even-Kama.