Sydney, 4 februari 2018.

Marriage Equality is the most recent issue to galvanise the LGBTIQ and broader communities into action. But ME is part of a much longer history, with victories on the road to equality won through the persistence of our activists and the resilience of our community. (Gelijkheid voor het huwelijk is het meest recente onderwerp dat de Australische LHBT-gemeenschap in vuur & vlam zette, maar ook in bredere zin werden gemeenschappen actief. Maar gelijkheid voor het huwelijk is deel van een langere geschiedenis, waarbij de overwinningen langs de weg naar gelijkheid werden behaald door de vasthoudendheid van onze activisten en de veerkracht van de lhbt-gemeenschap ).

Op 4 maart a.s. is de aftrap van de jaarlijkse Pride Marsen overal in de wereld om te beginnen in Sydney. Daar wordt het de Mardi Gras (letterlijk Vette Dinsdag – in het Frans) genoemd omdat het op de avond voor Aswoensdag wordt gehouden. In NL wordt dit een Vastenavond genoemd, maar elders is de naam Mardi Gras in zwang.

De eerste Pride tocht in Sydney werd in 1978 gehouden ter morele ondersteuning van de Stonewall-gevechten met de New Yorkse politie enkele jaren daarvoor. Deze eerste Pride in Sydney eindigde in een enorm gevecht met de lokale politie die de demonstratie wilde verbieden en voorkomen. Daarna werd er elk jaar een groots feest van enkele dagen gehouden.

Nu 40 jaar verder wordt er opnieuw een feest van enkele dagen gehouden in Sydney, omdat o.a. vorig jaar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor paren van dezelfde sexe.  Zulk een overwinning is zeker een feestje waard. 

Bron & lees verder: Mardi Gras Sydney 2018. Vertaling: MT. Coverfoto: de politiebond neemt deel aan de festiviteiten.