Algemene Ledenvergadering (ALV) 7 oktober a.s.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van COC Friesland zal worden gehouden op maandag 7 oktober a.s. Aanvang is vroeg: om 19:00 uur. De deur is open om 18:30 uur.

De vergadering vindt plaats in het restaurant op de Begane Grond in ons pand aan de Emmakade te Leeuwarden.

Het vroege tijdstip is gekozen vanwege andere afspraken die de aftredende voorzitster heeft op deze avond. 

Alle leden worden verzocht zich bij het begin van de vergadering te melden bij de directie om zich als lid te laten registreren. Alleen leden hebben namelijk stemrecht. 

Bron: uitnodigingsbrief. [MT].