Leeuwarden/Laguépie – Albi, 29 april 2019.

Antonius (Anton) Hendrikus Ponjée is na een langdurige ziekte eind april bij zijn levenspartner Daniel Martin in Zuid-Frankrijk op 78-jarige leeftijd overleden. Anton heeft samen met zijn eerdere vriend Wim ter Vrugte de eerste homobar Monsieur op de Eewal (51) te Leeuwarden gerund van 1968 – 1974.

Anton was de instigator van de Kontaktgroep Homoseksualiteit Friesland (KHF), dat de voorloper werd van het huidige COC, dat op 14 maart 1971 in aanwezigheid van landelijk voorzitter Benno Premsela in het Dekenaatshuis in Leeuwarden werd opgericht. Anton werd als eerste voorzitter gekozen. Hij heeft lange tijd als mentor voor zijn opvolgers gefungeerd.

“Mensen, hun dagen zijn als gras, Zij bloeien als bloemen in het open veld, Dan waait de wind en zij zijn verdwenen”, was de aanhef van de annonce in de Leeuwarder Courant.