Op zondag 14 maart 1971 werd in een zaal van de Dominicuskerk aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden in aanwezigheid van landelijk voorzitter Benno Premsela, Kees Sterkman, Ko Sterken en anderen voor de tweede maal het Friese COC opgericht. Voorafgaand aan deze oprichting had de Werkgroep Homoseksualiteit Friesland al twee jaar veel werk verzet. Zo waren er verkennende gesprekken met de directeuren van de verschillende maatschappelijk werk instelingen, met de commissaris van polite te Leeuwarden en dergelijke.

Op de oprichtingsvergadering waren ca. 50 homo’s en lesbiennes aanwezig. Zij kozen Anton Ponjee als voorzitter en met hem een zeventallig bestuur.

Eerst werd de cafe-zaal van Bar Monsieur aan de Eewal als haar verenigingsruimte gebruikt, maar al snel werd het gebouw aan de Schoolstraat de sociëteit en het verenigingskantoor.

Het eerste COC Friesland werd op zondag 13 februari 1954 in Hotel de Kroon in Leeuwarden opgericht met 16 leden. Aan het einde van het jaar werd de afdeling weer opgeheven vanwege politiebelemmeringen bij de twee bestuursleden.