In actie voor veiligheid

Wat doen wij?

Het COC zet zich in voor een Nederland waar LHBTI’s zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn. We dringen bij politiek, Openbaar Ministerie en politie aan op stevige maatregelen tegen discriminatie, pesten en geweld. Onze lidverenigingen hebben korte lijnen met politie en OM zodat problemen rond veiligheid snel gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Ook maken we onderdeel uit van de Gay-Straight Alliantie Natuurlijk Samen die werkt aan een veilige woonomgeving voor LHBTI’s.

Waarom?

Telkens weer worden LHBTI’s wegens hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit het slachtoffer van discriminatie, pesten en geweld. De media rapporteren over LHBTI’s die hun huis uitgepest worden of op straat klappen krijgen.

De feiten:

 • Zeven van de tien LHBTI’s krijgen te maken met discriminerend geweld (verbaal en fysiek)
 • Het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen LHBTI’s steeg van 428 in 2009 naar 1.295 in 2016, met een piek van 1.574 in 2015.
 • Lesbische en biseksuele vrouwen krijgen wegens hun seksuele identiteit te maken met belediging, bedreiging, openlijke geweldpleging, zware mishandeling, vernieling, stalking, poging tot doodslag, aanranding, verkrachting en aanhoudende pesterijen.
 • Meer dan de helft van de transgenders (54 procent) wordt maandelijks of vaker beledigd en/of maakte in de afgelopen 12 maanden een gewelddadig incident mee.
 • 60 procent van de LHBTI’s past haar/zijn gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen.
 • Slechts 15 procent van de LHBTI’s die te maken krijgen met discriminerend geweld doet daarvan aangifte.

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

 • De aanpak van geweld tegen LHBTI’s is sinds 2015 topprioriteit voor politie, OM, gemeenten en het ministerie van Veiligheid & Justitie.
 • De strafeis bij discriminerend geweld werd in 2011 verhoogd met 100 procent.
 • Er komt in elk politieregio in Nederland een Roze in Blauw-unit voor de aanpak van anti-LHBTI-geweld.
 • Veiligheidscoördinatoren van onze lidverenigingen dringen bij politie en OM aan op een lokale aanpak van anti-LHBTI-geweld.

Vecht mee!

‘Doe altijd aangifte als je het slachtoffer bent van discriminatie of geweld, want we kunnen omgaan met wat we weten, maar niet met wat we niet weten,’ zegt Ellie Lust (foto bovenaan). Ellie zet zich, als vrijwillige voorzitter van het Roze in Blauw-team van de Amsterdamse politie, in voor de veiligheid van LHBTI’s. Ellie en haar team wonnen in 2011 de Bob Angelo Penning van het COC en haar werd in 2017 de Jos Brink Oeuvre Prijs toegekend.

Vecht mee met Ellie tegen anti-LHBT geweld:

Doe altijd aangifte als je iets overkomt, want alleen dan kan discriminatie en geweld worden aangepakt. Dat kan:

 • Ben je getuige van geweld, bel dan 112, maak zo mogelijk foto’s van daders, en blijf bij het slachtoffer. Help elkaar!

 

 

 • Meld discriminatie via je mobiele telefoon: download de gratis app Discriminatie melden via de Androidstore of de iPhonestore.