Op zoek naar een baan bij een organisatie in het hart van het

nieuws en het politieke en maatschappelijke debat?

 

Wie zijn wij?

COC Friesland streeft naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Dit doen wij in Nederland en de Fryske Mienskip in het bijzonder.

 

COC Friesland is actief op tal van gebieden zoals het geven van voorlichtingen op scholen, het organiseren van groepsbijeenkomsten en diverse activiteiten. Wij staan voor belangenbehartiging, ontmoeting, debat en kennis delen. COC Friesland is één van de regionaal werkende COC afdelingen van het landelijke COC.

 

Doel van de functie

De coördinator draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van COC Friesland. Dit doe je door warme contacten te onderhouden met alle Friese gemeentes en ze te ondersteunen bij het regenboogbeleid, door leuke projecten te initiëren en te ondersteunen, door fondsen aan te schrijven en door echt het ‘gezicht’ van het COC te zijn.

 

Plaats in de organisatie

Als coördinator rapporteer je aan het dagelijkse bestuur van COC Friesland en werk je zelfstandig en in breder teamverband met vrijwilligers. Je werkt nauw samen met onze vrijwilligerscoördinator.

 

Taken en verantwoordelijkheden / Resultaatgebieden

Acquireren, initiëren en ontwikkelen van projecten

 • Ontwikkelt en onderhoudt netwerken, waarbij kansen op acquisitie worden herkend en benut;
 • Werkt zelfstandig of in opdracht mee aan het schrijven van acquisitievoorstellen en projectvoorstellen;
 • Ontwikkelt ideeën voor nieuwe projecten, samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden;
 • Stelt projectplannen op en concept begrotingen, verricht zo nodig vooronderzoek i.v.m. kosten, haalbaarheid en relevantie e.d.

 

Projectmanagement

 • Leidt projecten al dan niet in samenwerking met partners en maakt bindende afspraken met samenwerkingspartners;
 • Besteedt werk uit/koopt expertise in en treedt daarbij op als opdrachtgever; maakt, binnen de afgesproken kaders, prijs- en kwaliteitsafspraken en beoordeelt de kwaliteit en facturen;
 • Is verantwoordelijk voor het behalen van de projectresultaten en de bewaking en de besteding van het bijbehorende projectbudget;
 • Stelt periodiek rapportages op en overlegt rechtstreeks met de interne opdrachtgever over gewenste bijstelling van projectdoelen;
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de rapportages, projectevaluaties financiële verantwoording aan de subsidiegever;
 • Zorgt voor de interne communicatie van projectvoortgang en –resultaten;
 • Onderhoudt contacten met relevante externe organisaties en instanties;
 • Ontwikkelt en verzorgt trainingen en instructies al dan niet in samenwerking met partners.
 • Levert input over projectresultaten voor externe communicatie

 

Communicatie en beleidsontwikkeling

 • Draagt bij aan media-aandacht en vertaalt op aanvraag projectresultaten in externe communicatie;
 • Ontwikkelt organisatiebrede visie en toekomstperspectief voor de projecten waar hij/zij verantwoordelijk voor is/plaatst in een organisatiebreed kader;
 • Volgt en signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen binnen zijn/haar deelgebied;
 • Draagt pro-actief bij aan de expertise ontwikkeling en het beleid van COC Nederland.

 

Begeleiding

 • Begeleidt in voorkomende gevallen stagiairs.
 • Is in voorkomende gevallen buddy/mentor voor nieuwe collega’s binnen het eigen team.

 

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van COC Friesland;
 • Kennis van en ervaring met het zelfstandig leiden van projecten;
 • Kennis van het werkterrein van COC Friesland en diepgaande kennis van een specifiek deelgebied;
 • Goede beheersing van Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Zelfstandig en flexibel kunnen opereren;
 • Overzicht houden in een breed en omvangrijk takenpakket, kunnen prioriteren;
 • Sterke planningsvaardigheden en goed in het aanbrengen van structuur;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Open houding en in staat te werken met gediscrimineerde, geïsoleerde en getraumatiseerde groepen. • Je bent per direct beschikbaar;
 • In verband met de coronamaatregelen kan je zeer regelmatig/volledig vanuit huis werken

 

Algemene COC Nederland competenties

Betrokkenheid, durf, initiatief, integriteit, omgevingsbewustzijn

 

Functie gerelateerde competenties

Analyseren, Helikopterview, Netwerken, Plannen & Organiseren, Resultaatgerichtheid

 

Wat bieden wij?

 • Functieschaal 8 (van € 2.712 tot max. € 3.864 ) bij fulltime dienstverband, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) ;
 • Functie bedraagt 24 uur per week;
 • In verband met ziektevervanging is de functie tijdelijk, maar in ieder geval tot 1 oktober 2021;
 • Werken in teamverband in een creatieve omgeving met veel ruimte voor professionele ontwikkeling;
 • Een maatschappelijk relevante baan in het hart van het nieuws en het debat.

 

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden voor COC en wij vinden het belangrijk dat de grote diversiteit binnen de lhbti-gemeenschap en de Nederlandse samenleving worden weerspiegeld in onze organisatie. Wij moedigen een ieder aan om te solliciteren als je je hierin gerepresenteerd voelt.

 

Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd

Dan willen we je graag leren kennen. Stuur uiterlijk 28 maart je sollicitatiebrief en CV voorzitter@cocfriesland.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in week 13.

 

Het aanvragen van referenties en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Tot slot

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

 

Vragen over de functie?

Sabine Frieszo, voorzitter COC Friesland: 06-14589921