Amsterdam/Brussel, 12 juni 2019.

Beste LHBTIQ-lezer,

Het EU-agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) is deze week gestart met EU LGBTI Survey 2019, de grootste online enquête ooit gericht op het verzamelen van gegevens over het leven en de ervaringen van lhbti’s in alle EU-lidstaten, Servië en Noord-Macedonië. Zeven jaar geleden hield de FRA het eerste onderzoek – EU LGBT Survey 2013, toen nog niet gericht op intersekse personen, alsook non-binaire en andere qua gender non-conforme personen. De resultaten van het eerste onderzoek zijn van invloed geweest op het EU-beleid in de daaropvolgende jaren. Dit jaar wordt een vervolgonderzoek gehouden om de lhbti-agenda van de EU voor de komende jaren te onderbouwen. Je hoeft niet aan het eerste onderzoek mee gedaan te hebben om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Het gaat in het onderzoek om gegevens van lhbti’s (vanaf 15 jaar) over geweld en discriminatie, maar ook om voorbeelden van succesvol beleid gericht op het bevorderen van de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.

 Ga voor nadere informatie & een link naar de vragenlijst naar: https://www.coc.nl/internationaal/neem-deel-aan-eu-lgbti-survey-2

Alvast bedankt voor je medewerking!

Bron: COC-NL-mail; foto: wiki.