Zondag 11 oktober is het nationale Coming Out dag. Dit is de dag waarop acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit wordt gevierd. Veel steden en gemeenten in Nederland hangen daarom de bekende regenboogvlag uit. Ook Leeuwarden doet hieraan mee.

De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag vanwege Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.

Omdat de nationale Coming Out dag dit jaar op een zondag valt, is ervoor gekozen om de regenboogvlag al vrijdagochtend 9 oktober te hijsen en pas zondag laat weer te strijken. Op de Oldehove wappert de vlag daardoor (bijna) het gehele weekeinde. Om 8 uur ’s ochtends wordt op de Oldehove de vlag gehesen door wethouder Hein Kuiken van de gemeente Leeuwarden. Hij wordt daarbij ondersteund door leerlingen van Piter Jelles Impuls. Voor de inbreng van laatstgenoemden is gekozen omdat de opleiding redelijk actief is op LHBT+-gebied.