COC Friesland is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender en intersekse personen. Het werkgebied van de organisatie omvat de gemeenten Leeuwarden, Sudwest Fryslan en Heerenveen. Op korte termijn komen daar Waadhoeke, Smallingerland en Fryske Marren bij. COC Friesland is lid van de federatie COC Nederland.

 

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers.  Onze vereniging is op zoek naar iemand die zorgdraagt voor de financiële huishouding en verantwoording van onze organisatie, oftewel een

Penningmeester

Taken:  

 • Is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging;
 • Opstellen van de begroting en jaarrekeningen en presentatie daarvan aan de algemene ledenvergadering;
 • Bewaakt de begroting en voert intern overleg over de budgetten van verschillende activiteitengroepen;
 • Houdt toezicht op de correcte uitvoering van interne financiële processen;
 • Geeft inzage aan de kascommissie in de boekhouding;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de vereniging naar externe financiers;
 • Neemt deel aan overleggen met COC Nederland.

 

Positie in de organisatie:

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld de externe boekhouding. De penningmeester blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk.

Vanuit de functie heeft de penningmeester contacten met de penningmeester van het federatiebestuur en penningmeesters van regionale COC-verenigingen. Het is dan ook van belang, dat de penningmeester in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

 

Profiel:

De ideale penningmeester

 • Hoort tot of heeft affiniteit met de doelgroep van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Heeft tenminste HBO-niveau (BE/BA/AC) en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

 

Tijdsinvestering en onkosten:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als penningmeester ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De penningmeester wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

 

Interesse?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV voor 12 november 2021 naar Sebastiaan Velda-Seerden, secretaris COC Friesland via secretaris@cocfriesland.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Judith Krijgsman via info@cocfriesland.nl.

 

We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.