Mutating HIV could make anti-viral drugs ineffective, world health experts warn. The WHO says all antiretroviral drugs including newer ones are at risk of becoming totally ineffective due to the virus evolving.

By Catrin Rutland, SKY-news reporter; London, 31 July 2019. 

Experts have told Sky News that such drug resistance could be a “barrier to ending the epidemic” and “we have crossed the line”. The problem is particularly acute in parts of sub-Saharan Africa where up to 30% of the population have HIV – the virus which can lead to AIDS.

A four-year study from 2014-2018 by the WHO included 12 countries in Africa, Asia and the Americas where the virus showed unacceptable levels of resistance against two of the main drugs used by HIV patients, the organization said. In Honduras, around a quarter of HIV patients have a strain which is resistant to these drugs. Resistance to efavirenz (EFV) and nevirapine (NVP) has also surpassed 10% of patients in Cuba, South Africa, Nicaragua, Papua New Guinea, Uganda, Namibia, Guatemala, Argentina, Zimbabwe, Eswatini and Nepal, said the WHO.

Souce: Sky News.co.uk; pic: id.

Nederlandse vertaling  [MT]:

Het HIV-virus muteert en maakt behandeling onmogelijk, zo waarschuwen experts van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie te Genève). De WHO waarschuwt dat alle antiretrovirale medicijnen, waaronder de nieuwste, het risico lopen compleet ineffectief te worden zodra het virus zich verder ontwikkelt. 

Deskundigen hebben SKY News verteld, dat medicijn-resistentie een barrière wordt “om de epidemie te stoppen” en dat we al “over de gevaarlijke lijn” zijn. Het probleem is met name urgent in delen van de sub-Sahara waar ongeveer 30% van de bevolking HIV heeft – het virus dat kan leiden tot Aids. Een vierjarige studie van 2014 – 2018 door de WHO in landen in Afrika, Azië en de Amerika’s, toont aan dat onacceptabele niveaus van resistentie bestaat tegen twee van de belangrijkste medicijnen die door hiv-patiënten worden gebruikt {efavirenz (EFV) en nevirapine (NVP)}. In Honduras is ongeveer een kwart van de hiv-patiënten resistent. Meer dan 10% van de patiënten in Cuba, Zuid-Afrika, Nicaragua, Guatemala, Papua Nieuw Guinea, Oeganda, Namibië, Eswatini (Swaziland) en Nepal is eveneens resistent. 

Bron: Sky News.co.uk; pic: idem.