Leeuwarden, 8 september 2019.

De Leeuwarder lesbische leesgroep komt gemiddeld eens per 6 weken bijeen. Men leest gezamelijk een boek en bespreekt dit. Ook gedichtenbundels komen aan de orde. Op dit moment zijn er enkele vacante plaatsen. Men zoekt dus nieuwe leesleden. Coördinatrice is Minke Dooper. U kunt zich aanmelden via de algemene site: cees@cocfriesland.nl

[MT]; foto: wikipedia.