Leeuwarden, 5 augustus 2019.

In de LC van 3 augustus jl. verscheen naar aanleiding van de Pride Week in Amsterdam een drietal artikelen over de hedendaagse stand van acceptatie van homoseksualiteit in Friesland. Het voorpagina-artikel ging over het feit dat de professionale sexuele voorlichting (de) scholen niet meer in komt vanwege de korting op de provinciale subsidie en in de Fryslân-bijlage interviews met Sipke Jan Bousema (‘we worden een ontwikkelingsland’) en met Sjoerd Blom (‘ik dacht stiekem toch: stel dat mijn ouders er niet oké mee zijn’). 

In het Friesch Dagblad stond op pagina 5 de tekst die op bijgaande foto staat vermeld. Dat is alles!!! Men heeft er aandacht aan besteed, maar zuiniger kan bijna niet. 

MT; foto: Friesch Dagblad, 050819, pag 5.