Op 7 december 1946 werd het COC in Amsterdam opgericht.

Het is de voortzetting van het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) dat in 1912 door jhr Jacob Schorer (1866 – 1957) werd opgericht. Tijdens de bezetting werd zijn bibliotheek met duizenden boeken over homoseksualiteit weg gevoerd en nooit terug gevonden. ‘Door wetenschap naar rechtvaardigheid’ was het beginsel van Schorer. 
In maart 1940 werd het eerste blad ‘Levensrecht’ door het drietal Jaap van Leeuwen (1892 – 1978), Han Diekmann (1898 – 1989) en Niek Engelsman (1913 – 1988) in Amsterdam gestencild en verspreid onder ca 190 abonnees. Het derde blad werd vlak voor de bezetting verspreid. De ledenadministratie werd bij de Nazi-inval vernietigd, omdat deze drie mannen wisten dat de Nazi’s het slecht voor hadden met homoseksuelen. 
Na de oorlog heeft Jaap van Leeuwen, die de namen en adressen uit zijn hoofd had geleerd, samen met Diekmann en Engelsman het blad heruitgegeven. Door de hen aangeschreven 150 abonnees werd op 7 december 1946 in hotel ‘De la Paix’ in Amsterdam het COC opgericht. In eerste instantie heette deze vereniging de Shakespeare-Club, maar deze naam werd in 1948 veranderd in Cultuur- en Ontspannings-Centrum (C.O.C.).  Niek Engelsman werd voorzitter. 
Het landelijk COC is opgedeeld in een 20-tal lokale verenigingen met ca. 8000 leden. Er werken 35 mensen op het landelijk bureau. 

Bron & bewerking: Wiki/MT. Foto: het 1e nummer van Levensrecht (maart 1940).