Regenboogvlag wappert vanmiddag bij provinciehuis voor gelijkheid en tolerantie

LEEUWARDEN – De provinciale Statenfracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP, Partij van de Dieren en onafhankelijk Statenlid Sietze Schukking hijsen vanmiddag om 16.00 uur de regenboogvlag voor het provinciehuis. Dit doen zij in aanwezigheid van gedeputeerde Michiel Schrier, een afvaardiging van COC Friesland en Tûmba en betrokken Friese burgers. Tevens kondigen de partijen een initiatiefvoorstel aan voor structurele steun voor Friese maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling en de aanpak van discriminatie.

Krachtig tegengeluid

De afgelopen dagen maakten volgens de partijen duidelijk dat er nog veel werk te verrichten valt op het gebied van gelijkwaardigheid en tolerantie. “De verklaring van Nashville, die zich uitspreekt tegen homo’s en transgenders, en het feit dat deze door Nederlanders en Friezen is ondertekend bewijzen dat.” De actie voor het provinciehuis is bedoeld als een krachtig tegengeluid. “Wij accepteren deze vorm van discriminatie nooit”, benadrukken de fractievoorzitters. “Wij staan voor een maatschappij waarin mensen vrij zijn in de keuze van hun seksuele geaardheid net zo goed als dat mensen vrij zijn in hun geloofsovertuiging.”

Actief handelen

Provinciale Staten spraken al meerdere keren over dit onderwerp en het belang van artikel één van de grondwet is recent nog bekrachtigd. Wat volgens de partijen alleen nog niet gebeurd is dat de provincie Fryslân actief handelt. “We zijn de enige provincie in Nederland die geen regenboogbeleid heeft.” Daarom komen de genoemde partijen met een initiatiefvoorstel om als laatste provincie actief te worden als regenboogprovincie en organisaties, zoals COC Friesland en Tûmba, die in de samenleving discriminatie tegengaan structureel te ondersteunen.

Bron: Perspublicatie COC e.a. 090119; foto: Leeuwarder participatie Pride 2008.