Washington DC, 13 juli 2017.

Poging om géén gelden beschikbaar te stellen voor transgender US-militairen.

Het Republikeinse Congreslid mw Vicky Hartzler heeft een amendement ingediend bij de begroting van de US-Defensie. Dit amendement beoogt om géén gelden te gebruiken voor transgender personen. Een poging van een Democratisch Congreslid om dit amendement tegen te houden werd met algehele Republikeinse stemmen verworpen. Nu komt het a.s. donderdag in stemming in het voltallige Huis van Afgevaardigden (= 2e Kamer).

In de US dienen ruim 6600 transgenders in het leger, luchtmacht, marine en mariniers. Ongeveer 30 – 140 personen verzoeken jaarlijks om hormonen-injecties en 25 – 130 personen ontvangen een transitie-gerelateerd operatie.

Vicky Hartzler (56) is congreslid voor het streng-conservatieve 4e district in de staat Missouri. Voor dat zij lid van het US-parlement werd, werkte zij als onderwijzeres in “gezin- en consumenten wetenschappen” (= huishoudkunde). Mw Hartzler is een voorstander van algehele belastingverlaging en uitgavenreductie. Zij heeft het boek geschreven “Running God’s Way” (= campagne voeren op God’s manier).

Naschrift van de redactie: op 13 juli ’17 heeft het Huis van Afgevaardigden met 214 tegen 209 stemmen tegen het amendement gestemd. Verworpen dus. Maar dat was een nauwe overwinning!