Op Roze Zaterdag wordt op veel plekken de regenboogvlag gehesen, symbool dat ieder mens uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor (seksuele) diversiteit. Maar hoe ‘iepen’ is onze ‘mienskip’ eigenlijk? Kun je altijd en overal uitkomen voor wie je bent? Wat is de zin/onzin van etiketten plakken? Blijven we veilig in onze bubbel of durven we te zeggen: barst maar open! En wat doen we als we merken dat onze medemens niet geaccepteerd wordt?

Met Silvia Borren (internationaal voorvechtster LHBTIQ+) en Ulbe Tjallingii (actief in het Friese COC) gaan we op zoek naar antwoorden.

Onze gedachten daarover worden speels op weg geholpen met drama, kunst en muziek.

 

Barstende bubbels

Een middag over het loslaten van (voor)oordelen en het omarmen van veelkleurigheid.

Programma

15.00 Opening

Lezing over diversiteit door Sylvia Borren

Drama en gesprek naar aanleiding van het thema

Muziek en zang door Ulbe Tjallingii

Ontmoeting en gesprek: hoe komt het thema dichtbij?

17.00 Afsluiting en nazit met hapje, drankje

 

Zondagmiddag 7 november, 15.00 uur

Plaats: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Entree: € 20,00 (Studenten € 10,00) Kaarten verkrijgbaar via: www.dezintuin.nl