Missie & Visie

Wie zijn wij?
Contact
waar wij voor staan

Onze Missie

COC Friesland vindt dat mensen met een LHBTI+ identiteit, als ieder ander moeten kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest.
En dat zij, net als heteroseksuelen en cisgender personen, zonder enige belemmering, voor hun seksuele geaardheid en gender identiteit uit mogen en durven komen zonder dat dit nadelige consequenties heeft.

COC Friesland

Wie is wie?

COC Friesland bestaat uit een algemene directie, een bestuur
en een grote groep vrijwilligers.

Cees van Balen

Cees van Balen

Directie

Sabine Frieszo

Sabine Frieszo

Voorzitter

Sebastiaan Velda - Seerden

Sebastiaan Velda - Seerden

Secretaris

 Jolanda Duits

Jolanda Duits

Penningmeester

Hoe wij het zien

Onze Visie

Om haar missie te kunnen vervullen wil COC Friesland:

  • persoonlijke ondersteuning bieden, zowel individueel als groepsgewijs, aan homoseksuele vrouwen en mannen die met vragen en/of problemen kampen als gevolg van hun (pas ontdekte) homoseksualiteit;
  • Idem dito voor transgenders.
  • speciale aandacht vragen voor homoseksuele bewoners/cliënten binnen zorginstellingen;
  • speciale aandacht vragen voor homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschap;
  • een kenniscentrum zijn waar automatisch een beroep op wordt gedaan, wanneer het gaat om kennis, kunde en expertise;
  • provinciaal sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn;
  • verbonden zijn met tal van maatschappelijke organisaties waarmee coalities en samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden;
  • zich inzetten voor de sociale acceptatie van seksuele diversiteit in een pluriforme en tolerante samenleving, waarin mensen in vrijheid veilig vorm kunnen geven aan hun leven en seksualiteit.

Groepen

Programma's

Leden

Jaar ervaring

Contact

Adres: Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden

Telefoon: 058 212 4908

Email: info@cocfriesland.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 13-17 uur