Over ons

Over ons

COC Friesland heeft een Raad van bestuur, diverse commissievoorzitters, directie en een

grote groep actieve vrijwilligers. COC Friesland heeft een een algemeen directeur en een directeur financiën.

Dit zijn respectievelijk Cees van Baalen en Selma Brouwer.

foto (8)

 

Missie

COC Friesland vindt dat mensen met een lhbt identiteit, als ieder ander moeten kunnen

deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu

zelf verkiest. En dat zij, net als heteroseksuelen, zonder enige belemmering, voor

hun seksuele geaardheid uit mogen en durven komen zonder dat dit nadelige

consequenties heeft.

Visie

Om haar missie te kunnen vervullen wil COC Friesland:

• persoonlijke ondersteuning bieden, zowel individueel als groepsgewijs, aan

homoseksuele vrouwen en mannen die met vragen en/of problemen

kampen als gevolg van hun (pas ontdekte) homoseksualiteit;

• Idem dito voor transgenders.

• speciale aandacht vragen voor homoseksuele bewoners /cliënten binnen

zorginstellingen;

• speciale aandacht vragen voor homoseksualiteit binnen de allochtone

gemeenschap;

• een kenniscentrum zijn waar automatisch een beroep op wordt gedaan,

wanneer het gaat om kennis, kunde en expertise;

• provinciaal sterk, actief, zichtbaar en herkenbaar zijn;

• verbonden zijn met tal van maatschappelijke organisaties waarmee

coalities en samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden;

• zich inzetten voor de sociale acceptatie van seksuele diversiteit in een

pluriforme en tolerante samenleving, waarin mensen in vrijheid veilig vorm

kunnen geven aan hun leven en seksualiteit.

ANBI informatie

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Jaarverslag
ANBI jaarrekening
ANBI MJB

Code Goed Gedrag

RSIN 809114896