Met plezier bieden wij u de eerste nieuwsbrief aan van de
werkgroep ‘Friesland Kleurt Educatie’. De werkgroep is
samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende
onderwijsinstellingen en organisaties die (in)direct met educatie en
vorming van jongeren te maken hebben. De aanleiding voor het
starten van deze werkgroep is de komst van Roze Zaterdag naar
Leeuwarden aanstaande 16 oktober! In deze nieuwsbrief stellen we
ons graag aan u voor.

De Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende onderwijsinstellingen en
educatieve organisaties: ROC Friese Poort, ROC Friesland
College, Tumba, COC Friesland, dBieb, Kunstkade, NHL Stenden
hogeschool, Live Your Story en Koning & Koning.
Hoewel de werkgroep in het leven is geroepen om activiteiten voor
de Roze Zaterdag 2021 te organiseren, heeft de werkgroep besloten
om ook na 16 oktober haar werkzaamheden voort te zetten om in
Friesland een bijdrage te blijven leveren aan de gedachte dat
Friesland een open gemeenschap is waar diversiteit op wat voor
manier dan ook, wordt omarmd. Wij zullen ons inzetten voor de
LGBTI+ gemeenschap en zijn van mening dat onderwijs in de
breedste zin van het woord daar een grote bijdrage in kan hebben.
Als u zich bij onze werkgroep wilt aansluiten, bent u uiteraard van
harte welkom!
Friesland Kleurt |
Werkgroep Educatie
Oktober 2021

Beleef Roze Educatie op Roze Zaterdag 16 oktober
2021
Op zaterdag 16 oktober a.s. presenteert de werkgroep Roze
Educatie de hele middag creatieve en culturele activiteiten in en
om Neushoorn. Drie theatergroepen presenteren hun educatief
aanbod voor onderwijsprofessionals en andere belangstellenden.
Om 14.15 uur zal de nieuwe roze (digitale) speurtocht door de stad
de première beleven. En in Neushoorn Café kunnen kinderen in de
basisschoolleeftijd een workshop volgen bij de auteurs van het
prentenboek Koning & Koning, en aanschuiven bij voorleessessies
van dBieb. Tijden, tickets en meer informatie zijn vanaf 12.00 uur
te verkrijgen bij de stand van de werkgroep op de informatiemarkt
(naast Neushoorn, bij de regenboogtrap).

Theater
Zowel Tryater (“Jonges”), Live Your Story (“Queer Stories”) als
studenten D’Drive (“Jij moet Dansen”) zullen hun
schoolvoorstelling volledig spelen. Docenten, educatief
medewerkers en andere belangstellenden kunnen na deze preview
besluiten of ze de voorstelling willen boeken voor de eigen school.
Maar ook vrijblijvend genieten van het mooie aanbod is natuurlijk
mogelijk.

Regenboogspeurtocht
Speciaal voor Roze Zaterdag Leeuwarden heeft de werkgroep een
digitale speurtocht laten ontwikkelen die zowel door gezinnen als
het onderwijs te gebruiken is. De première van de speurtocht is
14:15 uur. We snappen dat niet iedereen zolang wil wachten: vanaf
13.00 uur kan iedereen de bijbehorende plattegrond en instructies
ophalen bij de stand bij de regenboogtrap. De speurtocht laat je
kennismaken met ‘roze’ plekken in de stad en de bijbehorende
verhalen. Ook na roze zaterdag blijft de speurtocht (gratis)
beschikbaar voor het PO via de website frieslandkleurt/educatie.

Workshops Koning & Koning
De auteurs van het prentenboek Koning & Koning zorgen ervoor
dat kinderen uit het basisonderwijs op hun eigen niveau en hun
eigen manier kennis kunnen maken met ‘roze’ thema’s. In
Neushoorn Café wordt twee keer een creatieve workshop
georganiseerd waar alle kinderen bij kunnen aanschuiven (vol =
vol). En tussendoor kunnen onderwijsprofessionals met de auteurs
in gesprek over de mogelijkheden voor de eigen school.
Regenboog voorlezen
Een kleurrijke gast zal op verschillende momenten in de middag
voorlezen aan de jeugd uit boeken waarin diversiteit een
(vanzelfsprekende) rol speelt. Want herkenbaarheid en rolmodellen
in boeken zijn belangrijk! Daarom presenteert dBieb (per
leeftijdscategorie) de meeneem-boekenleggers met ‘roze’ of
‘regenboogthema’s’ voor op school en thuis.

Werkgroep Roze Educatie
De werkgroep Roze Educatie bestaat uit vertegenwoordigers van
PO, VO, MBO, HBO en diverse (culturele) organisaties in
Friesland. De werkgroep wil het onderwijs in Friesland faciliteren
en ondersteunen bij het in de klas brengen van lessen en thema’s
rondom diversiteit en inclusie. Dat gebeurt door vast en tijdelijk
‘roze’ aanbod zichtbaar te maken via een regelmatige nieuwsbrief
en op de website van Friesland Kleurt. Of door in eigen beheer
lesmateriaal te (laten) ontwikkelen voor de eigen regio. Ook na
Roze Zaterdag zet de werkgroep dit werk voort.

Overzicht programma 16 oktober
12.00: (doorlopend) stand op de informatiemarkt, te vinden bij
de Regenboogtrap
13.00: (doorlopend) Roze Speurtocht door de stad vanaf de stand
op de informatiemarkt, de officiële première is om 14:15
13.00- 14.00: workshop door de makers van het prentenboek
Koning & Koning
14:15: Première Roze Speurtocht door de stad vanaf de stand op
de informatiemarkt
14.30- 15.30: workshop door de makers van het prentenboek
Koning & Koning
13:00: (doorlopend) Voorlezen dBieb diverse jeugdige
doelgroepen
13.30- 14.30: Tryater met de voorstelling Jonges
13.45: Studenten D’Drive met het educatief project Jij moet
Dansen
14.30- 15.30: Live Your Story met de voorstelling Queer Stories
15.00- 16.00: Tryater met de voorstelling Jonges
15.45: Studenten D’Drive met het educatief project Jij moet
Dansen