Toen Sneek fuseerde tot de gemeente SúdWest-Fryslân was Andries Ekhart daar wethouder. In die hoedanigheid wees ik de gemeente erop dat zij vanwege haar aantal inwoners van het ministerie een ondersteuningssubsidie konden krijgen van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen om zo haar LHBTI+ burgers te kunnen ondersteunen en een zogenaamde “Koplopergemeente” te worden. Die benaming is nu gewijzigd in “Regenbooggemeente”. Naar aanleiding van mijn schrijven kreeg ik een afspraak met Andries. Samen met Brenda Ottjes van Tûmba hadden we ook al een plan gemaakt voor de gemeente Leeuwarden. We gingen bij hem op bezoek en ik vroeg me af wat hij zou willen en hoe we met elkaar in gesprek zouden gaan. Nou dat werd heel makkelijk. Wij vertelden wat we deden voor Leeuwarden en daar samenwerkten met de toenmalige wethouder Marco Florijn. Na onze toelichting was het enige wat Andries zei met een grote glimlach onder die snor van hem: “geef het plan maar, ik teken wel”! Toen we aangaven dat er nog wat meer moest gebeuren dan alleen tekenen was dat geen probleem. Hij zorgde ervoor dat het in orde kwam. Hij vond dat iedere burger meetelde en daar zette hij zich graag voor in.

Terwijl de procedure van aanvraag in gang gezet was, stapte wethouder Florijn in Leeuwarden op en werd Andries daar zijn opvolger. Hij had het goed geregeld in SúdWest-Fryslân en dat werd dus een mooie Regenbooggemeente. In Leeuwarden viel de Regenbooggemeente ook onder zijn verantwoordelijkheid en ieder jaar hebben we onder andere met Coming Out Dag gezamenlijk de regenboogvlag gehesen op de Oldenhove. Andries wilde graag met meerdere mensen die vlag hijsen en stond ’s ochtends vroeg op 11 oktober altijd klaar met een paar pretogen om iedereen in de kou en/of regen naar boven te dirigeren. Hij vond dat ook jongeren daar vooral bij aanwezig moesten zijn, die waren van harte uitgenodigd.

Toen na een lange tijd van onzekerheid het Regenboogproject door het ministerie toch werd verlengd en er officieel een ondertekening zou plaats vinden in Nijmegen liet hij meteen weten dat hij vond dat wij daarbij aanwezig moesten zijn! Hij was een van de burgers van een gemeente en als wethouder deed hij wat hij kom om voor die burger dienstbaar te zijn, zonder poespas. Dat maakte dat veel mensen hem op handen droegen ook in onze gemeenschap.

Naast zijn werk was Andries ook gewoon persoonlijk betrokken bij alles wat zich in een mensenleven voordeed. Toen ik na een moeilijke tijd weer aan het werk was, kwam Andries bij de eerste gelegenheid direct op me af om te horen hoe het nu ging en me veel sterkte en succes te wensen met de terugkeer naar het gewone leven.

Ik heb Andries voor het laatst de hand geschud bij de Holocaust herdenking in de Blokhuispoort op 27 januari. Met hem verdwijnt een markant en vooral bevlogen burger die we in Leeuwarden erg zullen missen. Namens COC Friesland wensen we zijn gezin, familie, vrienden en collega’s veel sterkte bij de verwerking van het verlies van zo’n fijn mens.

Cees van Baalen

Directeur COC Friesland

 

In Memoriam Andries Ekhart