Het is deze week de ‘Week van de liefde’. Veel scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs staan dan (extra) stil bij relaties en seksualiteit. Wij gaven dinsdag en woensdag daarom gastlessen aan alle leerlingen in de bovenbouw van het Lauwers College in Kollum.

Liefde voor jezelf

Dát is dit jaar het thema van de ‘Week van de liefde’. Jongeren zijn in de liefde vaak op de ander gericht: Hoe zien anderen mij? Ben ik normaal? En wat wil de ander? Maar dit is ook een levensfase waarin jongeren de eigen identiteit ontdekken. Bijvoorbeeld rondom seksuele oriëntatie, zelfbeeld en het eigen lichaam. En dat is precies waar de gastlessen van COC Friesland over gaan.

Goede informatie en persoonlijke verhalen

In onze gastlessen geven we op een positieve en interactieve manier uitleg over seksuele en genderdiversiteit. Jezelf leren kennen en accepteren begint immers bij goede informatie. COC’s astronaut en een interactieve werkvorming over stereotypen en voordelen zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Maar de persoonlijke (coming out) verhalen van onze voorlichters en die van leerlingen zijn ook een belangrijk onderdeel van de les. Door ervaringsverhalen leer je mensen met een andere gender of seksuele oriëntatie dan jijzelf beter begrijpen. En dat stimuleert een positieve en open houding.

Sekse, gender en seksuele oriëntaties

COC’s Astronaut bestaat uit vier onderdelen. Sekse, genderidentiteit en genderexpressie gaan over wie jij bent. Over het lijf waarmee je geboren bent, hoe jij je echt voelt en hoe anderen jou zien. Zo bespreken we bijvoorbeeld wat intersekse, transgender of non-binair zijn betekent. Aan de hand van het vierde onderdeel, seksuele oriëntatie, leggen we uit op wie je verliefd kunt worden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over hetero-, homo- en biseksualiteit.

Er zijn voor elkaar

Verder bespreken we met de leerlingen hoe zij samen voor een fijne school kunnen zorgen waar iedereen zichzelf mag zijn. Ook hier staan de ervaringen van onze voorlichters én die van de leerlingen centraal. Maar we vertellen bijvoorbeeld ook over het oprichten van een GSA, meedoen aan Paarse Vrijdag of het ontmoeten van andere jongeren via Jong&Out.

Een van de docenten: alles was bespreekbaar

En wat het Lauwers College van onze gastlessen vond? Een van de docenten vertelt: ”De personen die bij ons voorlichting gaven waren zo zichzelf dat er een open en nieuwsgierige sfeer ontstond met mooie gesprekken. De kracht van jezelf kunnen en durven zijn zorgde ervoor dat stoer gedrag (door groepsdruk) onder de leerlingen weg viel en alles bespreekbaar was.”

Er is altijd een goed moment

De ‘Week van de Liefde’ was voor het Lauwers College reden om het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken. Maar ook andere themadagen als coming-out-dag en Paarse Vrijdag, de start van het schooljaar of een actuele gebeurtenis kunnen aanleiding zijn om het over seksuele en genderdiversiteit te hebben. Er is altijd een goed moment om COC Friesland uit te nodigen voor een gastles!

Nodig ons ook uit!

Wil je meer weten over de gastlessen die wij geven en ons ook uitnodigen? Via voorlichting@cocfriesland.nl beantwoorden we graag je vragen. En via dit formulier kun je onze gastlessen aanvragen.