Het Fries Verzetsmuseum heeft een nieuwe presentatie gemaakt met als thema vrijheid anno nu. Elf Friezen met uiteenlopende achtergronden vertellen in het museum hun eigen verhaal over vrijheid. Hoe vrij voelen zij zich om zichzelf te zijn, hun beroep uit te oefenen of een religie aan te hangen? De fotoportretten en interviews zijn in opdracht van het museum gemaakt door Sjoerd Litjens, en zijn nu online te bekijken!

”Gerda (1932) uit Leeuwarden heeft een lang en toegewijd kerkelijk leven achter zich. Tot haar vijftigste was ze getrouwd met een dominee. Het besluit om haar leven te willen delen met een vrouw had en heeft grote gevolgen.”

Klik hier om te luisteren naar het fragment van Gerda.