15 januari 2018

De prijs van hiv-preventiepil PrEP is per 1 januari 2018 drastisch verlaagd. Er is nu een generieke variant beschikbaar voor € 47,95 per maand bij alle apothekers in Nederland. Daar komen bij aankoop nog enkele euro’s apotheekkosten bovenop.

Tot voor kort kon een maan PrEP-gebruik nog ruim € 500,- kosten en werd goedkopere door slechts een beperkt aantal apotheken aangeboden. Op dit moment wordt PrEP in Nederland niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en zijn kosten geheel voor de rekening van de gebruiker. Door deze stevige prijsverlaging kunnen nu meer mensen PrEP betalen. Bovendien is het voor het eerst dat PrEP tegen een lagere prijs wordt aangeboden in alle apotheken.

“Dit is een geweldige stap op weg naar vergoeding van PrEP en de zorg die daarbij hoort. Want dat is waar we ons voor blijven inzetten. Door de lagere prijs van de PrEP-pil krijgen nu al meer mensen een extra mogelijkheid om zich te beschermen tegen hiv. Voor het stoppen van de hiv-epidemie is het cruciaal dat iedereen met een verhoogd risico op hiv die kans krijgt, ongeacht zijn portemonnee”, zeggen Louise van Deth (Aidsfonds) en Tanja Ineke (COC Nederland).

COC, Aidsfonds, de HIV-vereniging (HVN) en hiv-behandelaren blijven daarom pleiten voor het snel beschikbaar stellen van PrEP in Nederland.

Nog steeds zijn er in Nederland elk jaar zo’n 900 nieuwe hiv-diagnoses. Het toevoegen van PrEP aan de bestaande hiv-preventie, zoals voorlichting en condoomgebruik, kan duizenden nieuwe hiv-infecties voorkomen. Ook bevrijdt de pil mensen van angst voor hiv en bespaart PrEP de samenleving veel zorgkosten. In o.a. België, Frankrijk, Portugal, Noorwegen, de VS en Canada wordt PrEP al vergoed. Hierdoor is het aantal nieuwe hiv-infecties in steden als London en San Francisco aanzienlijk verminderd.

Recept én zorg nodig van een arts

Bescherming tegen hiv door PrEP is alleen gegarandeerd als vooraf en tijdens gebruik de juiste tests en controles plaatsvinden. Daarom hoort goede zorg en begeleiding bij het gebruik van PrEP en kan iedere (huis)arts in Nederland de hiv-preventiepil voorschrijven. Daarbij is het van belang dat artsen gebruik maken van de Nederlands multidisciplinaire Hiv Pre-expositie profylaxe-richtlijn en het Farmacotherapeutische Kompas. Zie voor in meer informatie ook het geactualiseerde PrEP-dossier. Hebben cliënten meer behoefte aan informatie over PrEP verwijs ze dan naar Man tot Man.

[Bron: COC NL/Aidsfonds]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!