In actie voor acceptatie op school

Wat doen wij?

Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI’s. Zo zijn er de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) waarin leerlingen met allerlei seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies samenwerken aan een veilige school voor álle leerlingen. Als de school daar niet voor openstaat neemt het Roze-Olifantteam desgevraagd contact op met de schoolleiding.

De Jong&Out-community biedt LHBTI-jongeren de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en via het GSA-docentennetwerk ontwikkelen leerkrachten plannen om de acceptatie van LHBTI’s op school te verbeteren. Natuurlijk zorgt het COC ook voor voorlichting in de klas en hebben we met Expreszo een sterke jongerenorganisatie.

Waarom?

Gelukkig hebben veel lesbische meiden, homojongens , biseksuele, transgender en intersekse jongeren een prima middelbare schooltijd. Toch is de sfeer niet altijd fijn. ‘Homo’ is een veel gebruikt scheldwoord, er wordt gepest en het is vaak moeilijk om uit de kast te komen.

De feiten:

  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren;
  • Tussen het moment van bewustwording en coming-out ligt gemiddeld ruim drie jaar;
  • ‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP rapporteert 88 procent van de LHB-jongeren dat ze dit scheldwoord soms, regelmatig of vaak horen;
  • 51 procent van de openlijke LHB-jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties;
  • Het percentage LHB-jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren;
  • Hoewel voorlichting inmiddels verplicht is, zegt de helft van de LHB-jongeren in 2015 dat er op hun middelbare school nog geen voorlichting werd gegeven over LHBTI’s (SCP 2015).

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland heeft een GSA (Gender & Sexuality Alliance)
  • Honderden LHBTI-jongeren ontmoeten elkaar maandelijks bij Jong&Out;
  • Ruim vijfhonderd COC-vrijwilligers geven jaarlijks zo’n 1500 voorlichtingslessen op school;
  • Dankzij de belangenbehartiging van het COC is voorlichting over LHBT’s sinds 2012 verplicht op alle basis- en middelbare scholen in Nederland.

Vecht mee!

coc-nl-jong-school-linda-final

“Het aantal GSA’s op scholen neemt door onze inzet enorm toe”, zegt Linda (op de foto’s), GSA-coördinator bij het voorlichtingsteam van COC Limburg. “Op mijn voorstel vragen we leerlingen na elke voorlichtingsles of ze interesse hebben om een GSA op te richten. Waar nodig en mogelijk bieden onze GSA-coördinatoren ze dan ondersteuning bij het opzetten. Inmiddels maken de meeste voorlichtingsteams in het land deze koppeling met de GSA’s in hun lessen. Ook op mijn oude middelbare school is er nu een GSA, en daar ben ik best trots op.” (Foto’s Linda: Janus van den Eijnden.)

Kom net als Linda in actie:

Start een GSA op jouw school.
Kijk ook op www.facebook.com/gsanl

 

Sluit je aan bij de Jong & Out community voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar.

 

De Roze Olifant is er voor wie niet gehoord word op school! De Roze Olifant neemt het graag voor je op!

 

Word lid van de jongerenorganisatie van het COC en neem een abonnement op Expreszo www.expreszo.nl. Volg Expreszo ook op Facebook.

 

Maak een werkstuk of presentatie over een LHBTI-onderwerp: www.homogeschiedenis.nl.

 

 Op Iedereenisanders.nl kunnen LHBTI-jongeren informatie vinden over hoe je over je seksuele gerichtheid en/of genderidentiteit/expressie met anderen kan praten, waar je andere LHBTI-jongeren kunt ontmoeten en informatie waar je hulp kan vinden als het even niet goed met je gaat.

Schermafbeelding 2014-11-17 om 16.20.15Op NietAlleenAnders.nl kun je activiteiten vinden voor LHBTI-jongeren door heel het land. Ook kun je er uitgebreide informatie vinden over hoe je je eigen LHBTI-jongerenactiviteit kan versterken.

Zorg voor voorlichting in jouw klas of wordt zelf voorlichter – zie: VoorlichtingInDeKlas.nl. Kijk ook op VoorlichtingInDeKlas-Facebook.