Corona Protocol Kantoor COC Friesland

Aangezien de coronasituatie voorlopig niet verandert lijkt het ons goed om een aantal regels op te stellen voor kantoor op basis van de RIVM richtlijnen.

De belangrijkste regels:

  • Voor binnenkomst eerst handen wassen. In de keuken of op het toilet.
  • Op kantoor hangt een handdoek om je handen af te drogen als je de handdoek in de keuken niet wil gebruiken.
  • Er zijn maximaal 4 mensen toegestaan op kantoor
  • Indien gewenst is er ook handgel aanwezig op kantoor.
  • Iedereen dient zich te registreren. Gegevens worden een maand bewaard en niet voor andere doeleinden gebruikt.
  • Bij verkoudheidsklachten is het niet toegestaan het kantoor te bezoeken!
  • Houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen.

Overleg/Vergadering

In deze is het mogelijk om alle ramen open te zetten en de deur van het kantoor zodat er ruim geventileerd kan worden. Zolang dit mogelijk is kunnen er overleggen plaats vinden met maximaal 4 personen. Het is tijdens overleggen de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk blijven zitten. Als iemand zich in kantoor verplaatst mag dat maar 1 persoon zijn zodat 1,5 afstand ten opzichte van anderen gehouden kan worden.

Indien er in het najaar minder geventileerd kan worden kunnen er hooguit 5 mensen in de kantoorruimte aanwezig zijn.

Na het overleg dienen oppervlaktes die gebruikt zijn gereinigd te worden. Er zijn doekjes, emmer en allesreinigers aanwezig. Reinigingsdoekjes worden regelmatig aangevuld.

Werksituatie

Ook hier geldt 1,5 meter afstand houden!

Indien je op kantoor werkt zijn er drie bureaus beschikbaar om aan te werken. Indien alle drie de bureaus bezet zijn kan er nog maximaal 1 persoon aanwezig zijn die zich niet bij de bureaus bevindt.

Als er printjes worden gemaakt vraag je degene aan het bureau bij de printer of die ze wil pakken en op 1,5 doorgeeft!

Wanneer je klaar bent maak je je bureau en ander oppervlaktes die gebruikt zijn schoon voor dat je weggaat zodat nieuwe gebruikers een schone werkplek hebben.

Bezoek Kantoor

Het kantoor kan alleen bezocht worden na het maken van een afspraak. Om te voorkomen dat er teveel mensen op kantoor aanwezig zijn moet je vooraf controleren of het kantoor kan bezoeken.

Mensen die op goed geluk langskomen lopen het risico geweigerd te worden als er teveel mensen aanwezig zijn.

Voor bezoekers gelden dezelfde regels als genoemd onder de belangrijkste regels!

Niet naleven van dit protocol heeft consequenties. We willen als organisatie niet het risico lopen op een boete. Mensen die zich niet aan de regels houden zijn niet welkom op kantoor.