Homofobie = angst voor homoseksuelen.

Het begrip homofobie wordt vaak als parallel aan racisme of seksisme gebruikt. Indien de houding zich manifesteert in uitingen of in gedragingen, is dan ook van discriminatie sprake: homoseksuele mensen worden dan immers benadeeld op grond van het feit dat zij tot een bepaalde groep behoren. Men kan hier denken aan[bron?]:

 • Het worden geweigerd voor een bepaald beroep of het leger op grond van de homoseksuele geaardheid;
 • Don’t ask, don’t tell: het beleid in het Amerikaanse leger waarbij weliswaar pesterijen en maatregelen jegens homo’s verboden werden en niet naar seksuele geaardheid werd gevraagd, maar waarbij tevens openlijke homoseksuelen uit het leger werden geweerd;
 • Ontslagen worden wegens ‘uit de kast’ komen. Minder expliciete discriminatie is het gepasseerd worden bij promoties of voorrechten, een onrealistisch slechte beoordeling krijgen, of niet meer uitgenodigd worden op vergaderingen en bedrijfsuitjes;
 • Wettelijke strafbaarstelling van homoseksueel gedrag, soms zelfs met de doodstraf;
 • Strafrechtelijk strenger optreden jegens homoseksuelen, met name in zedendelicten;
 • Pesterijen jegens homoseksuelen;
 • Agressie jegens homoseksuelen (“potenrammen“);
 • Het niet reageren van de politie op pesterijen of potenrammen;
 • Het weigeren van homoseksuelen als voorganger, ouderling of lid van een religieuze gemeenschap;
 • Een weigering van een ambtenaar of gemeente om homokoppels in het echt te verbinden;
 • Juridische en fiscale faciliteiten, waar heterokoppels wel aanspraak op kunnen maken, niet toekennen aan homokoppels (bijvoorbeeld fiscaal partnerschap);
 • Het op basis van de gedachte dat homoseksualiteit verkeerd aangeleerd gedrag of een ziekte is organiseren van controversiële ‘genezingen’ voor homoseksuelen (homotherapie), ook voor minderjarigen. Recentelijk werd dit aangemerkt als ‘geestelijke mishandeling’.[5] Eerdere methoden behelsden ‘aversietherapie’ door het gebruik van braakmiddel en elektriciteit, terwijl ook castratie voorkwam.
 • Wegens te openlijke homoseksualiteit uit de familiekring of kerk worden verstoten, of middels sociale druk uit de omgeving min of meer gedwongen worden tot een heteroseksueel huwelijk.

Demonstratie van de Franse lgbt-organisatie SOS Homophobie tegen homofobie in Parijs, 2005

Vanuit de overheid en homobelangenorganisaties als het COC wordt op verschillende manieren geprobeerd homofobie te bestrijden en de sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Dat laatste wordt aangemerkt als de derde fase van de homo-emancipatie.

Een methode daarvoor is voorlichting op scholen. COC Nederland heeft hiervoor een werkgroep onder de naam Jong&Out en ondersteunt lokale activiteiten op scholen.[6] Vanaf 2012 is, mede op aandrang van het COC, voorlichting over seksuele diversiteit op scholen verplicht.[7]

Daarnaast zijn er twee dagen waarop aandacht wordt gevraagd voor homofobie en solidariteit wordt getoond met homoseksuele mannen, vrouwen, jongens en meisjes:

 • Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, waarop lgbt-organisaties internationaal aandacht vragen voor homofobie en transfobie en die jaarlijks op 17 mei plaatsvindt.
 • Paarse Vrijdag, waarop naar Amerikaans voorbeeld solidariteit wordt getoond met lhbt-scholieren en die in Nederland op de tweede vrijdag van december gehouden wordt.

Onderzoek uit 2015 liet zien dat abstracte dialogen over seksuele diversiteit weinig bijdragen aan grotere acceptatie van bijvoorbeeld homoseksuelen. Effectiever blijken concrete voorbeelden uit de eigen kring.[8]

Lesbofobie is een term die specifiek refereert aan homofobie gericht tegen vrouwen. Lesbofobie is de angst voor lesbianisme, met name de angst voor het verschijnsel vrouwelijke homoseksualiteit, de beleefsters hiervan en/of de handelingen en expressievormen die met het voorgaande worden geassocieerd; of de angst om zelf lesbisch te worden; alsmede het gedrag of de houding voortkomend uit deze angst.

De term lesbofobie ontstond om lesbiennes en de vijandigheid tegen hen zichtbaarder te maken. Voorts heeft lesbofobie enkele specifieke kenmerken en oorzaken. Vaak gaat het bijvoorbeeld gepaard met seksisme en machismo.

Bron: Wikipedia (lemma: homofobie); coverfoto: Franse demonstratie voor legalisering van homoseksualiteit.