Leeuwarden, 21 januari 2019.

Einde vorig jaar verscheen het autobiografisch boek ‘Praat er maar niet over’ geschreven door Teus Dorrepaal. Het boek beschrijft de ‘outing’ van een jongen in een streng-christelijk milieu in Zuid-Holland. Het boek kan een steun betekenen voor al die jongeren die eveneens in orthodox-christelijke milieus verkeren en daardoor moeite hebben hun seksualiteit te benoemen.

Bron: directie COC-Friesland.nl.