YES..YES..Zondag 30 juni as, is het weer zover….!
WEDEROM..Met veel enthousiasme organiseren we voor de derde maal
“De Oldambt  LHBTI-BBQ” (voor alle leeftijden)
mmv: Klaas Spekken (klaasspekken.nl)
Klaas zal voor ons enkele liedjes ten gehore brengen.
Jos Mulder zorgt voor muziek en geluidsinstallatie.
Camping De Vlegel zorgt (bij slecht weer) voor partytent.
We hopen VELEN van jullie te mogen verwelkomen op ZONDAG 30 JUNI a.s.
Bikkershorn 19
9678RH Westerlee
Aanvang; 15.00 uur
Meld je tijdig aan (voor zondag 23 juni)   adriaanprinse@gmail.com of 0617830694
Met het overmaken van € 15,00 op bankrekening nummer NL03RABO0324002505 tnv Roze 50plus Oldambt ovv BBQ. .is je aanmelding definitief  !!
Jullie gastvrouw/heren;
Rina, Billy en Adriaan